"Onmeunig" bedankt

Het is onvoorstelbaar hoeveel bedrijven, instanties en vrijwilligers een bijdrage hebben geleverd aan dit theaterspektakel. Zonder de financiële – en materiële bijdrage van het bedrijfsleven, lokale instanties, fondsen die ons subsidies hebben verleend en de donaties via onze crowdfundingsactie hadden we deze voorstelling niet kunnen organiseren.

Wat te denken van de medewerking van de familie Boenders op wiens terrein we dit theater mochten organiseren, omwonenden, de school, de Beckumse verenigingen en de kerk. Niet te vergeten de spelers, figuranten, koren, muzikanten, filmploeg, mensen en instanties in Losser en Beckum die ons historisch materiaal ter beschikking hebben gesteld en met wie we gesprekken hebben gevoerd over Pastoor Osse.

Tot slot de werkgroepen Licht en Geluid, Decor, Sponsoring, Catering, Logistiek, Kleding, Financiën, PR en Kaartverkoop. De onvermoeibare inzet en toewijding van de vrijwilligers in deze groepen is ongekend. Vrije dagen zijn opgenomen, avonden en nachten doorgewerkt, hele weekenden aan de slag en dat maandenlang. Jullie zijn de ruggengraat van de productie geweest, geweldig!

Iedereen die een steentje heeft bijgedragen: ”onmeunig” bedankt!